Nya perspektiv

 • Bron från marken
 • Bron från luften
Tweet this Share on Facebook

Har sedan drygt två år flygfotograferat, men berättat det enbart för intresserade kunder. Bilder där du kan betrakta något på 100 meters höjd berättar andra saker. Här finns möjligheter till nya perspektiv.

Kretslopp och vatten Göteborg | Samlokalisering

 • alelyckan-39
Tweet this Share on Facebook

Dokumentation av Samlokaliseringen vid Alelyckan

Titta på bilder, inloggning krävs. Tag kontakt med Anne Lundgren på Kretslopp och vatten.

Flygbilder Alelyckan

2015_06
2015_08
2017_02
2017_10

Övrig dokumentation

2015_06
2017_02
2017_03
2017_10
2018_02

Fönsterdesign AB | Annons

 • FönsterdesignSmartMedia_123x183_2016-12
Tweet this Share on Facebook

Annons till tidningen Fokus Bostadsrätt.

Design, text och original.

Västra Götalandsregionen | Campus Nya Varvet

 • ankaret
 • bolmort-3
 • dsc_04141
 • focken
 • forstaven
 • glasort1
 • havsanemon
 • havsorn
 • jagaren
 • kaprifol
 • klyvaren
 • ljung
 • mantaget
 • marelden
 • masten
 • mesanen
 • rorkulten
 • saltlaven
 • sillgrisslan-3
 • skrattmas-3
 • storseglet
 • strandkal
 • strandskata-3
 • strandsnackan_2
 • styrhytten
 • taljan
 • toppseglet
 • trivten
 • tarna-3
 • vantskruven
 • vinschen
Tweet this Share on Facebook

Ambitiös satsning på en samlingsplats för Västra Götalandsregionens personal avseende möten, konferenser och utbildning. Inspirerande miljöer såväl inomhus som utomhus.

Uppdraget var att som bildredaktör utveckla ett tema och ta fram bilder som illustrerar konferensrummens namn. Bilderna används på skyltar vid rummen.

Västra Götalandsregionen | Tidningen Arbetslust 6

 • IMG_9268
 • IMG_8839
 • IMG_9319
 • IMG_9766
 • IMG_9856
 • IMG_8894
 • IMG_0262
 • IMG_9790
 • IMG_0493
 • IMG_8987
Tweet this Share on Facebook

Röda tråden i detta nummer var möten

“Inom Västra Götalandsregionen finns många miljöer som erbjuder stimulerande möten. Inom de olika verksamhetsgrenarna knyter människor kontakter av alla slag. Vår förmåga att möta invånarna med engagemang, professionalism och hög serviceanda är den helt avgörande utmaningen för oss. Samma sak med förmågan att skapa goda möten – både medarbetare sinsemellan och mellan medarbetare och chefer – den är central för en bra arbetsmiljö och ett hälsofrämjande arbetsliv. Eftersom känsla och stämning smittar så spelar du, jag – alla – roll; din glädje gör mig glad, min gör dig glad!”

Passivhuscentrum | Verksamhetspresentation

 • Passivhuscentrum
Tweet this Share on Facebook

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt miljöcenter som främjar energieffektivt byggande och renovering. Vi är ett kompetenscentrum som arbetar med utbildningar, seminarier, information, rådgivning, studiebesök och utvecklingsprojekt inom miljövänligt byggande och renovering, företrädesvis passivhus.

 

Alingsås kommun | Boken om lusten att lära

 • IMG_1152
 • IMG_1391
 • IMG_1020
 • IMG_0693
 • IMG_0698
 • IMG_1095
 • IMG_0700
 • IMG_0719
 • IMG_0725
 • IMG_0797
 • IMG_0804
 • IMG_0832
 • IMG_0848
 • IMG_1317
 • IMG_1333
 • IMG_1376
Tweet this Share on Facebook

Uppdraget var att fotografera bilder som skulle användas till att dokumentera, informera och användas som illustrationer i “Boken om lusten att lära”.

 

 

Kretslopp och vatten|Rekrytering

 • _MG_3089
Tweet this Share on Facebook

Bild till en rekryteringskampanj, annons i Göteborgsposten. “Ingenjörer sökes”

 

 

Alingsås kommun | Kummunfullmäktige

 • _Kommunfullmäktige-Edit
 • Alingsas Kummunfullmaktige-1
 • Alingsas Kummunfullmaktige-2
 • Alingsas Kummunfullmaktige-3
Tweet this Share on Facebook

Första samlingen efter valet.

 

 

 

Mölndals kommun | Illustrationer till RAM projektet

 • _Z5C2788
 • _Z5C2822
 • _Z5C2815
 • _Z5C2754
 • _Z5C2784
 • _Z5C2775
 • _Z5C2763
 • _Z5C2761
 • _Z5C2783
 • _Z5C2756
 • _Z5C2882
 • _Z5C2781
 • _Z5C2859
 • _Z5C2846
 • _Z5C2844
 • _Z5C2813
Tweet this Share on Facebook

En studie om Resvanor till och från Arbetsplatser i Mölndal

Efter ett beslut i kommunstryrelsen 2007:

”Mölndals stad ska, långsiktigt och
strategiskt, arbeta med att underlätta
flexibla resvanor för att bidra till den
regionala utvecklingen av Göteborgs-
regionen och Mölndal. Resan ska upp-
levas som effektiv, trygg och miljö-
anpassad utan att inskränka på med-
borgarens frihet. Resenären ska uppleva
valfrihet och kunna kombinera resslagen
efter behov och förutsättningar.”

© Foto Frank Palm 2012