Västra Götalandsregionen | Campus Nya Varvet

 • ankaret
 • bolmort-3
 • dsc_04141
 • focken
 • forstaven
 • glasort1
 • havsanemon
 • havsorn
 • jagaren
 • kaprifol
 • klyvaren
 • ljung
 • mantaget
 • marelden
 • masten
 • mesanen
 • rorkulten
 • saltlaven
 • sillgrisslan-3
 • skrattmas-3
 • storseglet
 • strandkal
 • strandskata-3
 • strandsnackan_2
 • styrhytten
 • taljan
 • toppseglet
 • trivten
 • tarna-3
 • vantskruven
 • vinschen
Tweet this Share on Facebook

Ambitiös satsning på en samlingsplats för Västra Götalandsregionens personal avseende möten, konferenser och utbildning. Inspirerande miljöer såväl inomhus som utomhus.

Uppdraget var att som bildredaktör utveckla ett tema och ta fram bilder som illustrerar konferensrummens namn. Bilderna används på skyltar vid rummen.

Kretslopp och vatten|Illustrerande verksamhetsbilder

 • IMG_9199
 • IMG_8651
 • IMG_8928
 • Kretsloppsparken Alelyckan
 • IMG_9045
 • IMG_9154
 • IMG_9169
Tweet this Share on Facebook

Kompletterande bilder till tidigare uppdrag för Göteborg vatten som gått samman med kretslopp. Bilderna visar kretsloppsdelen av nuvarande förvaltning, KRETSLOPP OCH VATTEN. Beskurna.

 

 

Västra Götalandsregionen | Folkhälsopolitisk policy

 • Aldrande med livskvalitet_6
 • Goda levnadsvanor
 • Jamlika_13
 • Livslangt larande_3
 • Okat arbete_4
 • Trygga o goda_4
Tweet this Share on Facebook

Att illustrera de sex uttalade utmaningarna:

• Jämlika och jämställda livsvillkor • Trygga och goda uppväxtvillkor • Livslångt lärande • Ökat arbetsdeltagande • Åldrande med livskvalitet • Goda levnadsvanor

 

 

© Foto Frank Palm 2019