Göteborg Vatten VD

Vid tiden för bilden var Henrik Kant VD för Göteborg Vatten. Bilden hänger i galleriet med “vatten-VD:ar” från mitten av 1800-talet fram till tidigt 2000-tal. Göteborg Vatten blev senare Kretslopp och vatten, Göteborg. Henrik Kant har nya utmaningar inom Göteborgs stad.

Passivhuscentrum | Verksamhetspresentation

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt miljöcenter som främjar energieffektivt byggande och renovering. Vi är ett kompetenscentrum som arbetar med utbildningar, seminarier, information, rådgivning, studiebesök och utvecklingsprojekt inom miljövänligt byggande och renovering, företrädesvis passivhus.

 

Västra Götalandsregionen | Folktandvården

Bilder till olika rekryteringsmaterial, annonser affischer och trycksaker. Modeller ur personalgruppen.

 

 

 

Springtime | Kundtidning

Tre reportage för Bank Of Scottlands kundtidning.

 

 

 

 

 

Göteborg Vatten | rekrytering

Broschyr och utställning till mässa.

© Foto Frank Palm 2021