Västra Götalandsregionen | Tidningen Arbetslust 6

 • IMG_9268
 • IMG_8839
 • IMG_9319
 • IMG_9766
 • IMG_9856
 • IMG_8894
 • IMG_0262
 • IMG_9790
 • IMG_0493
 • IMG_8987
Tweet this Share on Facebook

“Inom Västra Götalandsregionen finns många miljöer som erbjuder stimulerande möten. Inom de olika verksamhetsgrenarna knyter människor kontakter av alla slag. Vår förmåga att möta invånarna med engagemang, professionalism och hög serviceanda är den helt avgörande utmaningen för oss. Samma sak med förmågan att skapa goda möten – både medarbetare sinsemellan och mellan medarbetare och chefer – den är central för en bra arbetsmiljö och ett hälsofrämjande arbetsliv. Eftersom känsla och stämning smittar så spelar du, jag – alla – roll; din glädje gör mig glad, min gör dig glad!”

Västra Götalandsregionen | Tidningen Arbetslust 5

 • IMG_6878
 • IMG_6852
 • IMG_6858
 • IMG_7705
 • IMG_7357
 • IMG_7183
 • IMG_7424
 • IMG_7565
Tweet this Share on Facebook

Arbetslust är en tidskrift med inriktning på människa, hälsa och arbetsliv som ges ut fyra gånger om året av Arbetsmiljödelegationen, Centrum för Verksamhetsutveckling, Hälsan & Arbetslivet och Institutet för stressmedicin.

Västra Götalandsregionen är en av de största arbetsgivarna i Sverige. Inom hälso- och sjukvården, bland annat på sjukhus, vårdcentraler och tandvårdsmottagningar arbetar cirka 85 procent av de drygt 50 000 anställda.

 

 

Västra Götalandsregionen | Arbetslust 4

 • IMG_1716
 • IMG_1663
 • IMG_1726
 • IMG_1889
 • IMG_1813
 • _MG_0946
Tweet this Share on Facebook

En tidning om människa, hälsa och arbetsliv.
Västra Götalandsregionen är en av de största arbetsgivarna i Sverige. Inom hälso- och sjukvården, bland annat på sjukhus, vårdcentraler och tandvårdsmottagningar arbetar cirka 85 procent av de drygt 50 000 anställda.

 

Västra Götalandsregionen | Arbetslust 3

 • IMG_2290
 • IMG_2292
 • IMG_2296
 • IMG_2621
 • IMG_2582
 • IMG_2585
 • IMG_2583
 • IMG_2598
 • IMG_2584
 • IMG_2593
Tweet this Share on Facebook

En tidning om människa, hälsa och arbetsliv.
Västra Götalandsregionen är en av de största arbetsgivarna i Sverige. Inom hälso- och sjukvården, bland annat på sjukhus, vårdcentraler och tandvårdsmottagningar arbetar cirka 85 procent av de drygt 50 000 anställda.

 

 

Springtime | Kundtidning

 • Folk i farten
Tweet this Share on Facebook

Tre reportage för Bank Of Scottlands kundtidning.

 

 

 

 

 

Västra Götalandsregionen | Arbetslust 2

 • IMG_0294
 • IMG_9894
 • IMG_0327
 • IMG_0581
Tweet this Share on Facebook

En tidning om människa, hälsa och arbetsliv.
Västra Götalandsregionen är en av de största arbetsgivarna i Sverige. Inom hälso- och sjukvården, bland annat på sjukhus, vårdcentraler och tandvårdsmottagningar arbetar cirka 85 procent av de drygt 50 000 anställda.

 

 

Samhall | iFokus

 • Samhall, Renrum, BorÃ¥s
 • Samhall, Renrum, BorÃ¥s
 • Samhall, Renrum, BorÃ¥s
 • Samhall, Renrum, BorÃ¥s
 • Samhall, Renrum, BorÃ¥s
 • Samhall, Renrum, BorÃ¥s
 • Samhall, Renrum, BorÃ¥s
 • Samhall, Renrum, BorÃ¥s
 • Samhall, Renrum, BorÃ¥s
Tweet this Share on Facebook

Reportage på Renrum i Borås som bemannas av personal från Samhall. Där steril utrustning förpackas.

 

Västra Götalandsregionen | Arbetslust 1

 • IMG_8910
 • IMG_8944
 • IMG_8982
 • IMG_8999
Tweet this Share on Facebook

En tidning om människa, hälsa och arbetsliv.

© Foto Frank Palm 2019