Västra Götalandsregionen | Tidningen Arbetslust 7

 • _FFP4088
 • _FFP4088-HDR_2
Tweet this Share on Facebook

På göteborgska Plåt-Niklas.

Före – Efter
Fasadstatyn på Sahlgrenska sjukhusets huvudbyggnad mäter 12 meter på höjden.
Stig Blomberg (1901-1970) heter konstnären och Apollon och Asklepios heter konstverket.

Västra Götalandsregionen | Campus Nya Varvet

 • ankaret
 • bolmort-3
 • dsc_04141
 • focken
 • forstaven
 • glasort1
 • havsanemon
 • havsorn
 • jagaren
 • kaprifol
 • klyvaren
 • ljung
 • mantaget
 • marelden
 • masten
 • mesanen
 • rorkulten
 • saltlaven
 • sillgrisslan-3
 • skrattmas-3
 • storseglet
 • strandkal
 • strandskata-3
 • strandsnackan_2
 • styrhytten
 • taljan
 • toppseglet
 • trivten
 • tarna-3
 • vantskruven
 • vinschen
Tweet this Share on Facebook

Ambitiös satsning på en samlingsplats för Västra Götalandsregionens personal avseende möten, konferenser och utbildning. Inspirerande miljöer såväl inomhus som utomhus.

Uppdraget var att som bildredaktör utveckla ett tema och ta fram bilder som illustrerar konferensrummens namn. Bilderna används på skyltar vid rummen.

© Foto Frank Palm 2019