Mölndals kommun | Illustrationer till RAM projektet

 • _Z5C2788
 • _Z5C2822
 • _Z5C2815
 • _Z5C2754
 • _Z5C2784
 • _Z5C2775
 • _Z5C2763
 • _Z5C2761
 • _Z5C2783
 • _Z5C2756
 • _Z5C2882
 • _Z5C2781
 • _Z5C2859
 • _Z5C2846
 • _Z5C2844
 • _Z5C2813
Tweet this Share on Facebook

En studie om Resvanor till och från Arbetsplatser i Mölndal

Efter ett beslut i kommunstryrelsen 2007:

”Mölndals stad ska, långsiktigt och
strategiskt, arbeta med att underlätta
flexibla resvanor för att bidra till den
regionala utvecklingen av Göteborgs-
regionen och Mölndal. Resan ska upp-
levas som effektiv, trygg och miljö-
anpassad utan att inskränka på med-
borgarens frihet. Resenären ska uppleva
valfrihet och kunna kombinera resslagen
efter behov och förutsättningar.”

© Foto Frank Palm 2019