Mölndals kommun | Illustrationer till RAM projektet

En studie om Resvanor till och från Arbetsplatser i Mölndal

Efter ett beslut i kommunstryrelsen 2007:

”Mölndals stad ska, långsiktigt och
strategiskt, arbeta med att underlätta
flexibla resvanor för att bidra till den
regionala utvecklingen av Göteborgs-
regionen och Mölndal. Resan ska upp-
levas som effektiv, trygg och miljö-
anpassad utan att inskränka på med-
borgarens frihet. Resenären ska uppleva
valfrihet och kunna kombinera resslagen
efter behov och förutsättningar.”

© Foto Frank Palm 2021