Göteborg Vatten VD

 • Henrik-Kant_108
Tweet this Share on Facebook

Vid tiden för bilden var Henrik Kant VD för Göteborg Vatten. Bilden hänger i galleriet med “vatten-VD:ar” från mitten av 1800-talet fram till tidigt 2000-tal. Göteborg Vatten blev senare Kretslopp och vatten, Göteborg. Henrik Kant har nya utmaningar inom Göteborgs stad.

Västra Götalandsregionen | Tidningen Arbetslust 7

 • _FFP4088
 • _FFP4088-HDR_2
Tweet this Share on Facebook

På göteborgska Plåt-Niklas.

Före – Efter
Fasadstatyn på Sahlgrenska sjukhusets huvudbyggnad mäter 12 meter på höjden.
Stig Blomberg (1901-1970) heter konstnären och Apollon och Asklepios heter konstverket.

Protected: Nordic Iyengar Yoga Convention

 • _FFP6076
Tweet this Share on Facebook

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Alingsås kommun | Porträtt

Tweet this Share on Facebook

Officiellt porträtt för Alingsås kommun.
Lennart Albro, 1 vice ordförande

Nya perspektiv

 • Bron från marken
 • Bron från luften
Tweet this Share on Facebook

Har i flera år flygfotograferat med drönare/UAV, att ha möjlighet att ta bilder från luften utan att anlita en helikopter är en befrielse. Snabbare, billigare och i flera fall bättre. Bilder där du kan betrakta något på 100 meters höjd berättar andra saker. Här finns möjligheter till nya perspektiv.

Kretslopp och vatten Göteborg | Samlokalisering

 • alelyckan-39
Tweet this Share on Facebook

Dokumentation av Samlokaliseringen vid Alelyckan

Titta på bilder, inloggning krävs. Tag kontakt med Louise Utter Otterdahl på Kretslopp och vatten.

Flygbilder Alelyckan

2015_06
2015_08
2017_02
2017_06
2017_10
2018_02
2018_03
2018_10
2019-10

Övrig dokumentation

2015_06
2017_02
2017_03
2017_10
2018_02
2018_09
2018_11

Västra Götalandsregionen | Campus Nya Varvet

 • ankaret
 • bolmort-3
 • dsc_04141
 • focken
 • forstaven
 • glasort1
 • havsanemon
 • havsorn
 • jagaren
 • kaprifol
 • klyvaren
 • ljung
 • mantaget
 • marelden
 • masten
 • mesanen
 • rorkulten
 • saltlaven
 • sillgrisslan-3
 • skrattmas-3
 • storseglet
 • strandkal
 • strandskata-3
 • strandsnackan_2
 • styrhytten
 • taljan
 • toppseglet
 • trivten
 • tarna-3
 • vantskruven
 • vinschen
Tweet this Share on Facebook

Ambitiös satsning på en samlingsplats för Västra Götalandsregionens personal avseende möten, konferenser och utbildning. Inspirerande miljöer såväl inomhus som utomhus.

Uppdraget var att som bildredaktör utveckla ett tema och ta fram bilder som illustrerar konferensrummens namn. Bilderna används på skyltar vid rummen.

Västra Götalandsregionen | Tidningen Arbetslust 6

 • IMG_9268
 • IMG_8839
 • IMG_9319
 • IMG_9766
 • IMG_9856
 • IMG_8894
 • IMG_0262
 • IMG_9790
 • IMG_0493
 • IMG_8987
Tweet this Share on Facebook

“Inom Västra Götalandsregionen finns många miljöer som erbjuder stimulerande möten. Inom de olika verksamhetsgrenarna knyter människor kontakter av alla slag. Vår förmåga att möta invånarna med engagemang, professionalism och hög serviceanda är den helt avgörande utmaningen för oss. Samma sak med förmågan att skapa goda möten – både medarbetare sinsemellan och mellan medarbetare och chefer – den är central för en bra arbetsmiljö och ett hälsofrämjande arbetsliv. Eftersom känsla och stämning smittar så spelar du, jag – alla – roll; din glädje gör mig glad, min gör dig glad!”

Passivhuscentrum | Verksamhetspresentation

 • Passivhuscentrum
Tweet this Share on Facebook

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt miljöcenter som främjar energieffektivt byggande och renovering. Vi är ett kompetenscentrum som arbetar med utbildningar, seminarier, information, rådgivning, studiebesök och utvecklingsprojekt inom miljövänligt byggande och renovering, företrädesvis passivhus.

 

Alingsås kommun | Boken om lusten att lära

 • IMG_1152
 • IMG_1391
 • IMG_1020
 • IMG_0693
 • IMG_0698
 • IMG_1095
 • IMG_0700
 • IMG_0719
 • IMG_0725
 • IMG_0797
 • IMG_0804
 • IMG_0832
 • IMG_0848
 • IMG_1317
 • IMG_1333
 • IMG_1376
Tweet this Share on Facebook

Uppdraget var att fotografera bilder som skulle användas till att dokumentera, informera och användas som illustrationer i “Boken om lusten att lära”.

 

 

© Foto Frank Palm 2019