Nya perspektiv

  • Bron från marken
  • Bron från luften
Tweet this Share on Facebook

Har sedan drygt två år flygfotograferat, men berättat det enbart för intresserade kunder. Bilder där du kan betrakta något på 100 meters höjd berättar andra saker. Här finns möjligheter till nya perspektiv.

© Foto Frank Palm 2019