Samordningsförbundet Delta Hisingen | frukter av samverkan

  • DSC_0589
  • DSC_0607
  • DSC_0617
  • DSC_0595
  • DSC_0613
  • DSC_0602
  • DSC_0609
  • DSC_0622
Tweet this Share on Facebook

Broschyr, affischer –

Resumé av en utvärdering
Finansiell samordning på Hisingen i Göteborg •  Försäkringskassan • Socialtjänsten • Primärvården • i samarbete med Länsarbetsnämnden • Psykiatrin • Vuxenutbildningen

•••

© Foto Frank Palm 2019