Samordningsförbundet Delta Hisingen | frukter av samverkan

Broschyr, affischer –

Resumé av en utvärdering
Finansiell samordning på Hisingen i Göteborg •  Försäkringskassan • Socialtjänsten • Primärvården • i samarbete med Länsarbetsnämnden • Psykiatrin • Vuxenutbildningen

•••

© Foto Frank Palm 2021