Västfastigheter | Bildbank

Västfastigheter förser Västra Götalandsregionens verksamheter med lokaler, både i egna fastigheter och genom lokaler som de hyr in. De erbjuder helhetslösningar i avseende om drift, service och konstutsmyckning.

 

 

© Foto Frank Palm 2021