Västfastigheter | Bildbank

 • IMG_7857
 • IMG_9670
 • IMG_9311
 • IMG_7844
 • IMG_9176
 • IMG_7888
 • IMG_9217
 • IMG_9262
 • IMG_9301
 • IMG_9371
 • IMG_9458
 • IMG_9523
 • IMG_9594
 • IMG_9647
 • IMG_7932
Tweet this Share on Facebook

Västfastigheter förser Västra Götalandsregionens verksamheter med lokaler, både i egna fastigheter och genom lokaler som de hyr in. De erbjuder helhetslösningar i avseende om drift, service och konstutsmyckning.

 

 

© Foto Frank Palm 2019