Västra Götalandsregionen | Arbetslust 3

  • IMG_2290
  • IMG_2292
  • IMG_2296
  • IMG_2621
  • IMG_2582
  • IMG_2585
  • IMG_2583
  • IMG_2598
  • IMG_2584
  • IMG_2593
Tweet this Share on Facebook

En tidning om människa, hälsa och arbetsliv.
Västra Götalandsregionen är en av de största arbetsgivarna i Sverige. Inom hälso- och sjukvården, bland annat på sjukhus, vårdcentraler och tandvårdsmottagningar arbetar cirka 85 procent av de drygt 50 000 anställda.

 

 

© Foto Frank Palm 2019