Västra Götalandsregionen | Folktandvården

Bilder till olika rekryteringsmaterial, annonser affischer och trycksaker. Modeller ur personalgruppen.

 

 

 

© Foto Frank Palm 2021