Västra Götalandsregionen | Tidningen Arbetslust 5

  • IMG_6878
  • IMG_6852
  • IMG_6858
  • IMG_7705
  • IMG_7357
  • IMG_7183
  • IMG_7424
  • IMG_7565
Tweet this Share on Facebook

Arbetslust är en tidskrift med inriktning på människa, hälsa och arbetsliv som ges ut fyra gånger om året av Arbetsmiljödelegationen, Centrum för Verksamhetsutveckling, Hälsan & Arbetslivet och Institutet för stressmedicin.

Västra Götalandsregionen är en av de största arbetsgivarna i Sverige. Inom hälso- och sjukvården, bland annat på sjukhus, vårdcentraler och tandvårdsmottagningar arbetar cirka 85 procent av de drygt 50 000 anställda.

 

 

© Foto Frank Palm 2019